De Groote Oorlog

De Groote Oorlog


Op zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014 werden de soldaten van Eizer in de Eerste Wereldoorlog door de Dorpsraad van Eizer in de kijker geplaatst in Wijkcentrum De Fraat met de tentoonstelling "De Soldaten van Eizer in de Groote Oorlog".  Het ging hierbij om mensen van de parochie Eizer, dus zowel van IJzer-Duisburg als van Eizer-Overijse, die opgeroepen waren voor de Groote Oorlog of er als vrijwilliger aan deelgenomen hebben.


Intensief speurwerk in de voorafgaande maanden had een lijst van 41 mannen en 1 vrouw opgeleverd en allen kregen zij een plekje in de tentoonstelling.  Aan de hand van informatieve panelen, foto’s, documenten en andere materiële voorwerpen kregen de bezoekers een beeld van wie deze mensen waren, uit welke families ze kwamen, waar ze woonden, wat ze tijdens de oorlog meegemaakt hebben en wat er later van hen geworden is.


Ondanks de beperkte duur van de tentoonstelling - slechts 12 uren - en de geringe publiciteit die er vooraf voor gemaakt was, kwamen toch bijna 400 mensen op dit evenement af.    De reacties van de bezoekers achteraf waren eensluidend positief en velen bleven nog een tijdje nagenieten bij een glas Dweizerik, het bier van Eizer.


Hieronder staan afbeeldingen van enkele van de panelen die tijdens de tentoonstelling ophingen in De Fraat.