Dorpsraad

Welkom in Eizer

Website van Dorpsraad Eizer

Dorpsraad van  Eizer


De dorpsraad van Eizer werd opgericht in 2003 op vraag van het gemeentebestuur van Overijse als een overkoepelend overleg- en samenwerkingsorgaan van alle Vlaamse, sociale en culturele verenigingen van het dorp, natuurlijke personen en instellingen.  Dorpsraad Eizer is een feitelijke vereniging die pluralistisch en a-politiek is.

Als adviesorgaan van het gemeentebestuur van Overijse spreekt Dorpsraad  Eizer echter niet alleen de inwoners van Eizer-Overijse aan maar ook die van IJzer-Duisburg.

Het is de taak van Dorpsraad Eizer om het verenigingsleven in Eizer te stimuleren en uit te bouwen, de bevolking actief te betrekken bij de dorpsproblematiek en activiteiten te verrichten die het gemeenschapsleven ten goede komen.


Dagelijks bestuur:

•Kryne Dekock (Voorzitter; Lindalstraat 55, 3090 Eizer-Overijse; tel 02 687 69 51)

•Christine Vanhole (Ondervoorzitter; Hulststraat 68, 3080 IJzer-Duisburg; tel 02 767 78 06)

•Jean-Louis Tastenhoye (Secretaris; Lindalhof 30, 3090 Eizer-Overijse; tel 02 687 51 94)


Algemene vergaderingen zijn publiek.  De verslagen van de algemene vergaderingen kunnen gelezen worden op de website van de gemeente Overijse.

De volgende algemene vergadering is gepland op donderdag, 26 maart 2020, om 20u30 in Wijkontmoetingscentrum De Fraat.