Dorpsraad

De dorpsraad van Eizer werd opgericht in 2003 op vraag van het gemeentebestuur van Overijse als een overkoepelend overleg- en samenwerkingsorgaan van alle Vlaamse, sociale en culturele verenigingen van het dorp, natuurlijke personen en instellingen.  Dorpsraad Eizer is een feitelijke vereniging die pluralistisch en a-politiek is.

Als adviesorgaan van het gemeentebestuur van Overijse spreekt Dorpsraad  Eizer echter niet alleen de inwoners van Eizer-Overijse aan maar ook die van IJzer-Duisburg.

Het is de taak van Dorpsraad Eizer om het verenigingsleven in Eizer te stimuleren en uit te bouwen, de bevolking actief te betrekken bij de dorpsproblematiek en activiteiten te verrichten die het gemeenschapsleven ten goede komen.


Dagelijks bestuur:

  • Peter Sergeys (Voorzitter en Penningmeester; Koestraat 47, 3090 Eizer-Overijse; tel 0475 52 61 07)
  • Kryne Dekock (Ondervoorzitter; Lindaalstraat 55, 3090 Eizer-Overijse; tel 02 687 69 51)
  • Jean-Louis Tastenhoye (Secretaris; Lindaalhof 30, 3090 Eizer-Overijse; tel 0472 92 41 07)


Algemene vergaderingen zijn publiek.  De verslagen van de algemene vergaderingen kunnen gelezen worden op de

website van de gemeente overijse.