Eizer bakt het heet

Welkom in Eizer

Website van Dorpsraad Eizer

Eizer bakt het heet

Bakwedstrijd: lees hieronder het reglement

Reglement


 1. ‘Eizer bakt het heet’ is een wedstrijd voor het bereiden van gebak, georganiseerd door Dorpsraad Eizer.
 2. Alle inwoners en sympathisanten van Eizer, op de juryleden na, mogen deelnemen.
 3. Deelnemen kan door het meebrengen van zelfbereid gebak naar de nieuwjaarsreceptie ‘Eizer trakteert Eizer’ op zaterdag, 18 januari 2020, om 18u00 in De Fraat.
 4. Het gebak dient ten laatste om 19u00 in De Fraat afgeleverd te worden.
 5. Er zijn geen beperkingen in het soort gebak dat mag deelnemen, bv klassieke taarten, gâteau, banket, cake, gebakjes, gevulde koeken, …
 6. De jury zal de inzendingen beoordelen in drie verschillende categorieën: lekker, origineel en ‘de beste klassieker’.
 7. In elke categorie wordt een prijs voorzien voor de winnaar.
 8. De jury werkt in de mate van het mogelijke anoniem, d.w.z. zonder de naam van de deelnemers te kennen.
 9. Tegen het oordeel van de jury is geen beroep mogelijk.
 10. Na de wedstrijd heeft de organisator het recht om de inzendingen te veilen tijdens de nieuwjaarsreceptie, uit te delen aan de aanwezigen of aan hen te verkopen in een dessertbuffet. Opbrengsten zullen desgevallend gebruikt worden voor het maken van eizerWijzers.
 11. Deelnemers worden niet vergoed voor de onkosten van de bereiding en beschouwen het best als een bijdrage aan het gemeenschapsleven in het dorp.


Doe mee aan de verkleedpartij en kom naar de nieuwjaarsreceptie in je mooiste outfit uit de 'roaring 20's', de bruisende tijd van de charleston, nu 100 jaar geleden.