Cultuur in je buurt 2010

Hecht Eizer glanst 2010

Cultuur-in-je-buurt-project


In 2010 streek het Cultuur-in-je-buurt-project van de gemeente Overijse voor het eerst neer in Eizer.  Onder de vlag van ‘H-echt Eizer glanst!’ werden allerhande activiteiten georganiseerd en ondersteund door de gemeente. Sommige van deze activiteiten, zoals de nieuwjaarsreceptie 'Eizer trakteert Eizer' en 'Eizer zingt', een zangstonde tijdens de Eizerse Feesten, zijn sindsdien jaarlijkse klassiekers geworden.


Ook de dorpskrant eizerWijzer werd voor het eerst uitgegeven in dit cultuurjaar.


Op 25 april 2010 werd in het kader van H-echt Eizer glanst een erfgoeddag in Eizer georganiseerd met als thema 'Fake?'.

Op de vooravond van deze erfgoeddag was er een zaterdagavondmis in het dialect, gevolgd door een receptie aan de grot in de tuin van de St-Jozefsschool.

Meest in het oog springend op de erfgoeddag zelf was de verkiezing van de Grootste Eizernaar en de verkiezing van het mooiste Eizerse dialectwoord.  De verkiezing van het mooiste dialectwoord was bovendien het begin van een nog steeds voortdurende campagne om het Eizers dialect te bewaren, via de rubriek 'Eizers 4 dummies' in de dorpskrant eizerWijzer.


Andere memorabele activiteiten van het Cultuur-in-je-buurtjaar waren Eizerscoop, een  openluchtfilm  aan   de vroegere pastorij    bij   het  begin van de zomer, en de traktorwijding   tijdens de Eizerse Feesten.   

Als kers  op de taart werd  tijdens de Eizerse Feesten een fotomuur onthuld in De Fraat waarop meer dan 400 gezichten uit Eizer staan afgebeeld.